We zijn gesloten

De bibliotheken zijn gesloten tot en met 2 maart 2021. Er zal in die periode geen telaatgeld worden gerekend.
Je kunt blijven lezen en lenen via de afhaalbieb. De inleverbussen zijn gewoon open.

Geen educatief abonnement..?

Wat biedt de Bibliotheek Hoorn voor basisscholen die het bibliotheek op school aanbod nog niet afnemen in schooljaar 2019/2020? Wij willen voor álle scholen de vanzelfsprekende partner van leesbevordering blijven. Ook als je nog niet een structurele samenwerking aangaat.

1. Álle scholen kunnen geabonneerd blijven op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief is een maandelijkse bijdrage en zal leerkrachten op de hoogte houden van ontwikkelingen, evenementen en activiteiten op het gebied van leesbevordering.  

2. Scholen kunnen gebruik maken van aangeleverde tekst vanuit de bibliotheek voor de eigen nieuwsbrief voor ouders. De Bibliotheek Hoorn levert informatie voor ouders zoals informatie rondom activiteiten in de bibliotheek in de naschoolse tijd. 

3. In het komende schooljaar organiseert Bibliotheek Hoorn een openbaar evenement met workshops voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelschool en jeugdwerkers. Dit evenement is gratis voor scholen die het aanbod afnemen. Scholen die het aanbod niet afnemen kunnen tegen een kleine vergoeding deelnemen. 

4. Álle scholen kunnen deelnemen aan de leeskilometerwedstrijd. Informatie rondom de wedstrijd en de leeskilometerkaart (voor eigen drukwerk) worden over de mail gestuurd. Scholen die het aanbod afnemen krijgen een les op school van de leesspecialist, een collectie relevante boeken en krijgen het drukwerk op school geleverd. 

5. Álle scholen kunnen deelnemen aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Ze betalen daarvoor een vergoeding aan ProBiblio (net als voorgaande jaren). Scholen die het abonnement afnemen krijgen een bezoek van de leesspecialist op school en de kosten voor de Voorleeswedstrijd worden vergoed door de Bibliotheek. 

6. Klassen kunnen altijd op bezoek komen in de publieksruimte van de vestigingen, mits zij begeleid worden door de school. 

7. Álle kinderen kunnen kosteloos lid worden van de Bibliotheek Hoorn en mogen op basis van het eigen lidmaatschap boeken lenen. 

8. Scholen kunnen een instellingsabonnement afnemen. Met het instellingsabonnement mogen 20 boeken per keer worden geleend. Klik op de link voor alle informatie rondom het instellingsabonnement.

9. Scholen die verbonden zijn aan een Brede Schoolbibliotheek kunnen volgend schooljaar de kinderparticipatie in stand houden samen met de Bibliotheek Hoorn tegen een vergoeding. Kinderen krijgen de opleiding in groep 7 om de BSB zelfstandig te runnen en een opfriscursus in groep 8. 

10. Leerkrachten kunnen tegen betaling meedoen met de cursus Open Boek op opgeleid te worden tot leescoördinator.