We zijn gesloten

De bibliotheken zijn gesloten tot en met 2 maart 2021. Er zal in die periode geen telaatgeld worden gerekend.
Je kunt blijven lezen en lenen via de afhaalbieb. De inleverbussen zijn gewoon open.

Bibliotheek Hoorn op School

Dit abonnement omvat alles wat een school in de basis nodig heeft voor een goed leesklimaat. De bibliotheek ondersteunt het leesplezier van leerlingen en docenten met advies, leesbevorderende lessen, monitoring, inspiratie en groepsbezoeken.

Leesklimaat ondersteuning

We vinden het belangrijk dat kinderen zich voldoende ontwikkelen zodat zij zich kunnen redden in onze snel veranderende samenleving. Hun toekomst hangt sterk af van hun leesvaardigheid; het is de belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheid!

Goede en gemotiveerde lezers hebben vaak plezier in lezen. En wie plezier heeft in lezen, leest veel en leert daardoor beter en sneller.

Veel kinderen in Nederland verlaten de basisschool met een leesachterstand van gemiddeld twee jaar. Op 15-jarige leeftijd is 17,9% van de jongeren bovendien laaggeletterd. Alarmerende cijfers, die vragen om een gerichte aanpak. De Bibliotheek Hoorn is de vanzelfsprekende partner voor de basisscholen om de taalontwikkeling onder leerlingen te stimuleren en het leesplezier te vergroten.

Aanbod voor het basisonderwijs

 • Basisschoolleerling aan het lezen
  De Bibliotheek Hoorn op School

  Dit is ons basisaanbod. Hierbij worden alle leerlingen lid van de Bibliotheek Hoorn zodat zij overal en altijd boeken kunnen lenen. De bijbehorende activiteiten zijn zonder verdere kosten bij ‘Bibliotheek Hoorn op school’ inbegrepen.

  Onder de afbeelding staat wat allemaal onder het basisabonnement valt.

 • Extra bouwstenen voor het basisonderwijs.
  Modules

  Diensten en producten die een aanvulling ofverdieping zijn op ‘Bibliotheek Hoorn op School’. Deze bouwstenen zijn niet inbegrepen in het basisaanbod en zijn alleen beschikbaar voor scholen die gebruik maken van ‘Bibliotheek Hoorn op School’.

  Bekijk de modules in onze brochure (pdf)

 • Met schoolwise kunnen boeken uit de schoolbieb worden geleend.
  Schoolwise

  SchoolWise is het software programma dat de collectie van de schoolbibliotheek verbindt met die van de openbare bibliotheek. Met schoolwise kunnen boeken uit de schoolbieb worden geleend, de schoolcollectie kan worden beheerd en kinderen kunnen hun boeken zoeken, lenen, en verlengen in de schoolwise portal

Basisabonnement

Het basisabonnement bevat:

 • Een jaarlijks evaluatiegesprek. 
 • De Monitor De Bibliotheek op School. De monitor is een perfecte tool om te kijken waar de leesbevordering goed gaat, en waar extra aandacht moet worden besteed. Uitkomsten worden gebruikt in het jaarlijkse evaluatiegesprek. 
 • Inspiratiebijeenkomst voor leescoördinatoren.
 • Een boekenshow voor leerkrachten. één keer per jaar is er een boekenshow met de nieuwste boeken ter inspiratie.  
 • Een workshop werken met de boekenkring voor leerkrachten, gegeven op school.
 • Een dyslexie en leesmotivatie adviesgesprek
 • Een ouderworkshop interactief voorlezen. Ouderbetrokkenheid speelt bij het stimuleren van lezen een grote rol.
 • Een groepsbezoek voor groep 3 (leren lezen) 
 • en groep 8 (verder lezen na de basisschool)

Verder zijn er lespaketten en activiteiten van de bieb tijdens de landelijke leesbevorderingsacties:

 • Kinderboekenweek.
 • Nationale voorleeswedstrijd
 • Nederland Lees Junior
 • De Nationale Voorleesdagen
 • Poëzieweek
 • Leeskilometerwedstrijd

Voor meer uitleg over de inhoud van het basisabonnement verwijzen we graag naar de brochure (pdf).

 

 

 

 

 • Instellingsabonnement Bekijk details

  Boeken lenen voor scholen, kinderopvang, en andere educatieve instellingen.

  Bekijk details van Instellingsabonnement

 • De Bibliotheek op School Bekijk details

  Als je op een school zit die meedoet aan de Bibliotheek op School (eerst Brede School Bibliotheek oftewel BSB) mag je in groep 7/8 zelf achter de balie werken en aan alle kinderen van jouw school boeken...

  Bekijk details van De Bibliotheek op School

 • BoekToer Bekijk details

  Ben je op zoek naar een collectie boeken om de schoolbibliotheek tijdelijk mee aan te vullen? Bijvoorbeeld in een bepaald thema, of voor een speciale doelgroep? Via de Bibliotheek Hoorn kun je een aanvraag...

  Bekijk details van BoekToer

 • Cursus Open Boek Bekijk details

  De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator, en is erop gericht meer eenheid te brengen in het leesonderwijs.

  Bekijk details van Cursus Open Boek