Lab out of the box

Wil je graag met techniek op school aan de slag? De bibliotheek kan helpen. Er zijn leskisten met verschillende thema's te reserveren. Let op: vol is vol.

Lab out of the Box

De kisten worden geleverd met (elektronische) leermiddelen, lesbrieven, werkbladen, een PowerPoint-presentatie op usb-stick, verbruiksmaterialen zoals stiften en papier en eventueel bijpassende boeken. De kisten zijn heel volledig en kunnen daardoor 'out of the box' gebruikt worden. De medewerker van de bibliotheek komt uitleggen wat er allemaal mogelijk is met de box en geeft desgewenst een les tegen meerprijs.

De agenda indeling ziet er als volgt uit:

Indeling Tijdvakken Najaar 2019:

6: 9 sept t/m 6 oktober
7: 14 oktober t/m 10 november (herfstvakantie)
8: 18 november t/m 15 december

Indeling Tijdvakken 2020:

1: 6 jan t/m 2 feb
2: 17 feb t/m 15 maart (voorjaarsvakantie)
3: 30 maart t/m 26 april
4: 11 mei t/m 7 juni
5: 22 juni t/m 19 juli
Zomervakantie GEEN uitleen
6: 31 aug t/m 27 september
7: 12 oktober t/m 8 november (herfstvakantie)
8: 23 november t/m 20 december

 

Overzicht Leskisten Lab Out of the Box

Inmiddels zijn er tien kisten beschikbaar die door bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland geleend kunnen worden. Het kan zijn dat de leskist niet beschikbaar is.

Games ontwerpen met Bloxels (twee exemplaren, aan te vragen voor 2020)
Tijdens deze les leren leerlingen van de middenbouw en bovenbouw hoe ze met Bloxels Builder een eigen platformspel kunnen ontwerpen. Ze kruipen in de huid van de gebruiker om te ontdekken wat een spel nou eigenlijk een ‘goed spel’ maakt. Op basis van deze bevindingen gaan de kinderen een reeks spelelementen bedenken waarmee het spel wordt uitgewerkt. Dit ‘prototype’ wordt vervolgens getest en aangepast en uiteindelijk mogen de kinderen elkaars spellen spelen! We noemen deze manier van ontwerpen ook wel ‘design thinking’.

Codekraken met Dash (aan te vragen voor 2020)
Tijdens deze les leren leerlingen van de middenbouw het robotje Dash besturen via de app Blockly. Ze raken zo op laagdrempelige wijze bekend met de wereld van het programmeren en coderen. Maar voordat er gecodeerd kan worden, moeten de leerlingen eerst de code kraken. Dit doen zij door tien vragen over een drietal onderwerpen te beantwoorden. Deze onderwerpen zijn ‘in het verkeer’ voor groep vier, ‘het menselijk lichaam’ voor groep vijf en ‘om je heen’ voor groep zes.

Rijmen met Robots (aan te vragen voor 2020)
Hierbij gaan we met leerlingen van de middenbouw aan de slag met poëzie en robots, geen alledaagse combinatie. In het eerste gedeelte van de les laten we een klein robotje, dat luistert naar de naam Ozobot, willekeurig een aantal woorden kiezen, waarmee de leerlingen een eigen gedichtje moeten schrijven. In het tweede deel van de les draaien we het om en krijgen zij (een deel van) een kindergedicht en moeten zij Ozobot zo programmeren dat hij alle rijmwoorden uit het gedicht op de kaart van het Woordenwoud weet te vinden.

Bouwen en Programmeren met WeDo 2.0 (aan te vragen voor 2020)
Tijdens deze lessenreeks gaan leerlingen van middenbouw aan de slag met de educatieve robotset WeDo 2.0 van LEGO. Deze set bestaat uit een aantal eenvoudig te bouwen modellen en bevat een aantal sensoren, motortjes en een minicomputer om alles aan te sturen. Maar voordat we de WeDo gaan programmeren laten we de kinderen kennismaken met de concepten programmeren en robotica en gaan zij al tekenend op papier een eigen robot ontwerpen.

Programmeren met Mindstorms (aan te vragen voor 2020)
Tijdens deze lessenreeks gaan leerlingen van de bovenbouw aan de slag met de educatieve robotset Mindstorms van LEGO. Deze reeks is een vervolg op de lessenserie ‘Bouwen en Programmeren met WeDo 2.0’. De modellen die je met Mindstorms kan bouwen zijn een stuk complexer en de mogelijkheden van de software zijn uitgebreider. Maar voordat we daadwerkelijk robots gaan programmeren, gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag wat robots eigenlijk zijn en kijken we naar de basisbeginselen van het programmeren.

Beeldmanipulatie (aan te vragen voor najaar 2019 en heel 2020)
In deze lessenreeks leren leerlingen van de bovenbouw hoe beelden in de media op allerlei manieren en voor verschillende doeleinden gemanipuleerd kunnen worden. De leerlingen stellen een checklist samen van mogelijke beeldmanipulatietechnieken. Deze lijst komt to stand door klassikaal een aantal beeldfragmenten te bekijken en te onderzoeken op welke wijze deze gemanipuleerd zijn. Soms is dit namelijk helemaal niet zo gemakkelijk te achterhalen, want de technieken worden steeds beter en slimmer. In de praktijklessen fotografie en video gaan leerlingen op basis van opgedane kennis zelf beelden vastleggen en manipuleren.

Fotografie (aan te vragen voor najaar 2019 en heel 2020)
Tegenwoordig kan (bijna) iedereen super makkelijk foto’s maken met een smartphone, maar zo eenvoudig is dit niet altijd geweest! Aan de hand van verschillende fotografische objecten maken de leerlingen kennis met de geschiedenis van de fotografie. In het tweede deel van de les leren leerlingen van de onder- en middenbouw kritisch kijken en beoordelen zij samen of een aantal foto’s wel of niet geslaagd is. En natuurlijk gaan zij ook zelf aan de slag! Gewapend met een iPad maken zij een beeldend reisverslag van hun mini-model dat op avontuur gaat in het klaslokaal of gaan zij op letters jagen in het schoolgebouw of op het schoolplein.

Green Screen (aan te vragen voor najaar 2019 en heel 2020)
In deze lessenreeks van twee lessen monteren leerlingen van de onder- en middenbouw zichzelf in een prentenboek. Ze doen dit met behulp van een iPad, een green screen en de green screen-app van DoInk. Tijdens de eerste les maken de leerlingen kennis met enkele tekstloze prentenboeken. Door middel van een aantal opdrachten bedenken ze in groepjes welke rol zij in het door hun gekozen verhaal willen spelen. De nadruk in deze kleine verhaaltjes ligt op emoties, mimiek en lichaamstaal. Tijdens de tweede les worden de foto’s gemaakt en gaan we deze in de prentenboeken monteren met behulp van de DoInk-app.

Programmeren met de micro:bit (aan te vragen voor najaar 2019 en heel 2020)
Natuurlijk zijn de avonturen van Andy en Terry en hun waanzinnige boomhut je wel bekend. Deze vrienden kunnen alles maken wat ze bedenken. Soms pakt dat goed uit, vaker loopt het anders dan bedacht en moeten ze de boel aanpassen. Dit zorgt steeds weer voor een nieuw avontuur! Met de micro:bit is het eigenlijk net zo. De mogelijkheden van dit computertje zijn eindeloos, maar het gaat niet altijd meteen zoals je gehoopt had. Tijdens deze les ontdekken leerlingen van de midden- en bovenbouw aan de hand van het boek ‘De Waanzinnige Boomhut’ wat de mogelijkheden van de micro:bit zijn.