Boekstart voor baby's

Het begint met lezen. Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke project BoekStart voor baby’s stimuleert dit.

Wat is BoekStart?
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby’s (0 - 1 jaar) uitgevoerd door de openbare bibliotheek, ondersteund door de gemeente en het consultatiebureau. Maak je baby lid van de bibliotheek en ontvang:

 • Gratis BoekStartkoffertje, bibliotheeklidmaatschap en BoekStarthoek in de bibliotheek 
 • Adviezen om met je baby te genieten van lezen en boekentips 
 • Speciale ouder-en-kind-bijeenkomsten in de bibliotheek

 

BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Heb je nog geen gratis waardebon ontvangen om het boekstartkoffertje op te halen? Download de waardebon dan hier.

boekstart

Boekstart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang

Bibliotheek en pedagogisch medewerkers werken samen aan een inspirerende leesomgeving in de kinderopvang.

BoekStart is een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvang die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. 

BoekStart in de Kinderopvang is bedoeld om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogische medewerkers in de kinderopvang intensief met boeken en het (voor)lezen in aanraking te brengen.

Waarom belangrijk?

Voorlezen is voor jonge kinderen enorm belangrijk voor de taalontwikkeling en woordenschat. Hoe jonger daarmee wordt begonnen, hoe meer effect het heeft. Van peuters die regelmatig zijn voorgelezen, heeft 70% voldoende woordenschat voor een goede start op de basisschool. 

Wat heeft BoekStart in de Kinderopvang u te bieden?

Met BoekStart in de kinderopvang zorgt de Bibliotheek in samenwerking met de kinderopvanglocatie voor een rijke en stimulerende leesomgeving voor jonge kinderen van 0-4 jaar. Er komt een aantrekkelijke leesplek met een wisselcollectie van geschikte boeken. De medewerkers krijgen scholing in interactief voorlezen van specialisten van de Bibliotheek en per locatie wordt een voorleescoordinator opgeleid. Daarnaast krijgt de kinderopvanglocatie ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het (voor)leesbeleid en de invulling van ouderparticipatie rond dit thema. En tweemaal per jaar organiseert de Bibliotheek een inspiratiebijeenkomst voor de voorleescoördinatoren.

Samengevat biedt BoekStart in de Kinderopvang deze elementen aan:

• De Bibliotheek stelt voor de locatie een wisselcollectie van geschikte boekjes samen.
• De deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt (ver)groot. Van elke kinderopvanglocatie wordt een pedagogisch medewerker door de Bibliotheek opgeleid tot voorleescoördinator. Daarnaast volgen alle pedagogisch medewerkers de training Interactief voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar.

Wat zijn de randvoorwaarden voor deelname?

Voor deelname is het belangrijk dat de kinderopvanglocatie meerwaarde ziet in samenwerking met de Bibliotheek en bereid is een visie te formuleren rond leesbevordering en (voor)leesbeleid. Verder is investeren in de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers essentieel: via de scholing van een pedagogisch medewerker tot voorleescoordinator en de trainingen van pedagogisch medewerkers in het Interactief voorlezen. 

BoekStartabonnement

Voor de het aanbod BoekStart in de kinderopvang kunt u contact opnemen met Wanja Visser of Iris de Snaijer, 0229-285788

Wie doen er al mee?

Berend Botje

Het Herdertje

SKH

Smallsteps

Mijn bibliotheek

Vind ons leuk op facebookVolg ons op twitterYoutube flickr

Top 5 kinderboeken
 • 1.

  De poepfabriek

  De poepfabriek

  Marianne Busser & Ron Schröder

  Een spugende kameel tot een olifant die elke dag kruiwagens vol poept. Acht 'raar maar ware' versjes op rijm over allerlei dieren. 

   
 • 2.

  Speeltuin

  Speeltuin

  Mies van Hout

  Uitgave ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2015. Klauter op je vingertoppen mee door de bomen, zoek je weg over de krokodillenrivier en dwaal rustig door de bramentuin.

   
 • 3.

  De Gorgels

  De Gorgels

  Jochem Myjer

  Op een nacht zit er een gek wezentje op Melles bed, een Gorgel. Gorgels beschermen kinderen tegen de griezelige Groenlandse Brutelaars. Melles en zijn vader, die bioloog is, besluiten de Gorgels te helpen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

   
 • 4.

  Nikki moet voor school een sprookje van een ander einde voorzien. Als ze bij gym een bal op haar hoofd krijgt, komt ze in een sprookjeswereld terecht. Vanaf ca. 11 jaar.

   
 • 5.

  Apenbillen en wiebeltanden

  Apenbillen en wiebeltanden

  Vivian den Hollander

  De tandarts vertelt Lisa een raadsel over een dier dat wel zeven keer tanden wisselt. De volgende dag gaan Lisa en Jimmy in de dierentuin op zoek naar dat dier, met hulp van dierenverzorger Chris. Vierkant prentenboek met vrolijke kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.