Lezing en debat Prof. Dr. Bob de Wit

Over de vergaande gevolgen van digitalisering voor de maatschappij


19 okt

Maatschappelijke lezing en debat

Prof. Dr. Bob de Wit geeft een indrukwekkende lezing over de vergaande gevolgen van digitalisering voor de maatschappij gebaseerd op zijn inaugurele rede op 5 april jl “Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie”. https://www.youtube.com/watch?v=BNfgzMkUPzs

Wat betekent robotisering voor de werkgelegenheid en voor ons als mensen? Hoe gaan wij in de toekomst om met kunstmatige intelligentie? En hoe kunnen wij ons het beste voorbereiden op wat gaat komen?

Digitalisering beïnvloedt de gehele maatschappij, iedereen krijgt te maken met robotisering, zij het direct of indirect. Na de lezing gaat Bob de Wit in debat met directieleden en bestuurders uit de beroepsgroepen onderwijs, zorg en welzijn en het bedrijfsleven. Leerlingen van Tabor College Werenfridus zijn betrokken bij deze lezing. 

Programma: 

19:00 - 19.30      Inloop
19:30 - 19:35      Opening door burgemeester Jan Nieuwenburg
19:35 -  20:20     Lezing Prof. Dr. Bob de Wit
20:20 – 20:45     Vragen uit het publiek
20:45 – 21:00     Pauze (gelegenheid tot het voorbereiden van vragen aan het panel na de pauze)
21:00 – 21:50     Debat met stellingen van jongeren van Werenfridus aan drie  bestuursleden uit
                          - Onderwijs: drs H.A. Nijdeken, voorzitter college van bestuur Tabor College en 
                          - Zorgt en Welzijn: dhr H.A. Keuzenkamp, lid raad van bestuur van
                             Stichting ziekenhuizen Westfriesland en Waterland.
                          - Bedrijfsleven: dhr J. de Vries, directeur eigenaar Hero Business Solutions
21:50 – 22:00     Afsluiting Maaike Deckers, Bibliotheek Hoorn 

Meer over Prof. Dr. Bob de Wit

Prof. Dr. Bob de Wit is hoogleraar Strategisch Leiderschap aan de Nyenrode Business Universiteit en directeur van strategie-adviesorganisatie Strategy Works. Zijn boeken Strategy en Strategy Synthesis (Cengage Learning) zijn inmiddels in respectievelijk de 6e en 5e editie en worden wereldwijd door vele universiteiten en businessscholen gebruikt. In zijn onderzoek en lezingen richt Bob zich volledig op de gevolgen van de digitale transformatie en kunstmatig leven voor organisaties, bedrijfstakken en de maatschappij waarin we werken en leven. 

De entree is gratis. Alle plaatsen zijn helaas reeds gereserveerd.

Wilt u toch aanwezig zijn, dan kunt u zicht aanmelden via de wachtlijst. Wij laten u een dag van tevoren weten of we afmeldingen hebben en welk nummer u op de wachtlijst bent.  

19:30 - 22:00

Salon Centrale Bibliotheek. Wisselstraat 8, Hoorn

Gratis

Vind ons leuk op facebookVolg ons op twitterYoutube flickr