Een gift doen aan Bibliotheek Hoorn

Wil je graag een gift doen aan Bibliotheek Hoorn? Dat kan zowel voor ons als voor jou voordelig uitpakken! Bibliotheek Hoorn is gekwalificeerd als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je door middel van een gewone* of een periodieke gift profiteert van maximaal belastingvoordeel. Je mag deze schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Uitleg over de regelgeving en voorwaarden vind je op de website van de Belastingdienst. *eenmalige of meermalige gift

Omdat Bibliotheek Hoorn een culturele ANBI status heeft, kun je tot 125% van het geschonken bedrag aftrekken bij de jaarlijkse belastingaangifte! Wat doen wij met jouw gift?

Naast het uitlenen van boeken, films en muziek heeft Bibliotheek Hoorn een uitgebreid Educatieprogramma. Binnen dit programma worden groepen en individuen met een taalachterstand extra ondersteund. Denk hierbij aan leesontwikkeling voor jonge kinderen, of voorlezen aan kinderen, om zo de Nederlandse taal beter te leren beheersen.
Veel van deze projecten zijn afhankelijk van tijdelijke subsidies. Subsidies die in de huidige tijd steeds lastiger te verkrijgen zijn. Met jouw gift kunnen we echter lopende projecten continueren en nieuwe projecten opstarten.

Vragen? Heb je vragen over de wijze waarop je geld kunt schenken aan Bibliotheek Hoorn, dan kun je contact opnemen via mverberne@bibliotheekhoorn.nl. Wij kunnen de mogelijkheden dan toelichten.

ANBI gegevens van Bibliotheek Hoorn

Mijn bibliotheek

Vind ons leuk op facebookVolg ons op twitterYoutube flickr