VoorleesKrachten

VoorleesKrachten zijn mensen die als vrijwilliger, in samenwerking met de activiteitenbegeleiders van de woonzorghuizen, regelmatig voorlezen aan ouderen met dementie. Bibliotheek Hoorn traint deze vrijwilligers in het voorlezen aan deze specifieke groep. Daarnaast heeft de bibliotheek een speciale leeslijst samengesteld met boeken die geschikt zijn voor mensen met dementie.

Voorlezen en gesprekken over herinneringen zijn dankbare middelen om de relatie tussen vroeger en nu levendig te houden en daarmee ook de toekomst vorm te geven binnen de (fysieke en mentale) mogelijkheden. Voor ouderen met dementie krijgt dit nog een extra gewicht, omdat voor hen het vroegere leven vaak nog het enige is waarin ze enige ordening en houvast kunnen vinden.

Het project VoorleesKrachten is een samenwerking tussen diverse woonzorglocaties in Gemeente Hoorn en Bibliotheek Hoorn. In dit bijzondere project wordt voorlezen ingezet als instrument ter ondersteuning van de activiteiten in de zorg aan mensen met dementie. Het voorlezen en het gesprek over het eigen verhaal kunnen een belangrijke impuls geven aan belevingsgerichte zorg. Er wordt op individueel niveau belangstelling getoond voor het eigen verhaal en dat bevordert de communicatie. Het vertellen van stukjes uit dat verhaal brengt ouderen en verzorgenden op het spoor van gewoontes, levensstijl, wensen en verlangens. Door de samenwerking komen (kwetsbare) ouderen weer in aanraking met boeken, poëzie, lezen en literatuur, aansluitend bij hun wensen en mogelijkheden.

Het project VoorleesKrachten wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Hoorn.
Meer informatie via 0229-219441 of via Miranda Rood: mrood@bibliotheekhoorn.nl

Wil je ook VoorleesKracht worden?

Meld je aan bij:
Wilgaerden
• Petra Grooteman: p.grooteman@wilgaerden.nl
• Paulien Meerwijk: p.meerwijk@wilgaerden.nl
• Alma Lakeman: a.lakeman@wilgaerden.nl

Risdamhuis:
risdamhuis@dagelijks-leven.nl

Omring (Lindendael):
• Alies Zwaan: alies.zwaan@omring.nl

Boekentips voorlezen aan ouderen

De boeken in dit overzicht zijn geschikt om te gebruiken bij het voorlezen aan ouderen. Bij de keuze voor deze boeken is rekening gehouden met de lengte van  de teksten en de herkenbaarheid van de onderwerpen voor ouderen. Uiteraard is deze lijst niet compleet, maar het is hopelijk wel een goed startpunt en een inspiratiebron.   

Download hier de leeslijst als pdf

Mijn bibliotheek

Vind ons leuk op facebookVolg ons op twitterYoutube flickr

VoorleesKrachten Risdamhuis