We zijn gesloten

De bibliotheken zijn gesloten tot en met 2 maart 2021. Er zal in die periode geen telaatgeld worden gerekend.
Je kunt blijven lezen en lenen via de afhaalbieb. De inleverbussen zijn gewoon open.

Cursus Open Boek

Handboek Open Boek.

De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator, en is erop gericht meer eenheid te brengen in het leesonderwijs.

Data 2020

  • 5 februari
  • 18 maart
  • 8 april
  • 20 mei

Tijd 14.00-17.00

Inhoud van de cursus

Uitgangspunt is het leesplezier: onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

In deze praktische cursus maak je kennis met inspirerende werkvormen, veel nieuwe boeken, geschiedenis van de jeugdliteratuur en worden verbindingen gelegd tussen voortgezet technisch lezen, het maken van werkstukken en kinderboeken. De cursus eindigt met het schrijven van een realistisch schoolleesplan voor de eigen school.

De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden voor goed leesonderwijs op school:

  • een visie op lezen
  • voldoende (voor)leestijd
  • een actuele gevarieerde boekencollectie
  • de kwaliteit van de werkvormen
  • deelname aan leesactiviteiten en - projecten
  • deskundigheidsbevordering van leerkrachten

Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een (school)leesplan. De leescoördinator kan participeren in een leesbevorderingnetwerk van leescoördinatoren uit de regio. Het netwerk komt onder begeleiding van de bibliotheek twee keer per jaar bijeen voor uitwisseling van ervaringen en actualiseren van de kennis.

De cursus bestaat uit een viertal bijeenkomsten. Een uitgebreide cursusmap maakt deel uit van de cursus. Het boek Open boek, Handboek leesbevordering (Jos Walta, 2011) is verplichte literatuur. Het verdient aanbeveling om per school twee leescoördinatoren op te leiden, met twee leescoördinatoren op een basisschool is het leesbeleid goed geborgd.

Kosten: De cursus kost €300,- per deelnemer voor 4 bijeenkomsten. Het boek Open boek, Handboek leesbevordering(Jos Walta, 2011) is verplichte literatuur en kost €27,50. (de bedragen zijn ex. BTW) Aanmelden: meld je direct aan met ons aanmeldformulier of neem voor meer informatie contact op met Iris de Snaijer of bel 0229 285788.

“Heel zinvol” 
“Een stortvloed aan ideeën, voorbeelden en verwijzingen, enthousiast gebracht” 
“Leuke cursus, aan te bevelen!” 
“Na de bijeenkomsten ben ik nog gemotiveerder geworden om mijn collega’s ook zo ver te krijgen.” 
“Je maakt me zeker heel enthousiast wat ook een taak van een leescoördinator is.”

— Cursisten Open Boek

Reis mee! Kinder boeken week t/m oktober 2019