BoekStart voor de kinderopvang

Kind en vader met Boekstartkoffertje

Het begint met lezen. Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke project BoekStart voor baby’s stimuleert dit.

Wat is BoekStart?

BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor ouders en baby’s (0 - 1 jaar) uitgevoerd door de openbare bibliotheek, ondersteund door de gemeente en het consultatiebureau.

BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Heb je nog geen gratis waardebon (pdf) ontvangen om het boekstartkoffertje op te halen? Neem dan contact op.

Boekstart in de kinderopvang

BoekStart is een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvang die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. 

BoekStart in de Kinderopvang is bedoeld om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogische medewerkers in de kinderopvang intensief met boeken en het (voor)lezen in aanraking te brengen.

Waarom belangrijk?

Voorlezen is voor jonge kinderen enorm belangrijk voor de taalontwikkeling en woordenschat. Hoe jonger daarmee wordt begonnen, hoe meer effect het heeft. Van peuters die regelmatig zijn voorgelezen, heeft 70% voldoende woordenschat voor een goede start op de basisschool. 

Wat heeft BoekStart in de Kinderopvang u te bieden?

Met BoekStart in de kinderopvang zorgt de Bibliotheek Hoorn in samenwerking met de kinderopvanglocatie voor een rijke en stimulerende leesomgeving voor jonge kinderen van 0-4 jaar. Er komt een aantrekkelijke leesplek met een wisselcollectie van geschikte boeken. De medewerkers krijgen scholing in interactief voorlezen van specialisten van de Bibliotheek en per locatie wordt een voorleescoordinator opgeleid.

Daarnaast krijgt de kinderopvanglocatie ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het (voor)leesbeleid en de invulling van ouderparticipatie rond dit thema. Tweemaal per jaar organiseert de Bibliotheek Hoorn een inspiratiebijeenkomst voor de voorleescoördinatoren. Samengevat biedt BoekStart in de Kinderopvang deze elementen aan:

  • De bibliotheek stelt voor de locatie een wisselcollectie van geschikte boekjes samen.
  • De deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt (ver)groot. Van elke kinderopvanglocatie wordt een pedagogisch medewerker door de Bibliotheek opgeleid tot voorleescoördinator. Daarnaast volgen alle pedagogisch medewerkers de training Interactief voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar.

Wat zijn de randvoorwaarden voor deelname?

Voor deelname is het belangrijk dat de kinderopvanglocatie meerwaarde ziet in samenwerking met de Bibliotheek en bereid is een visie te formuleren rond leesbevordering en (voor)leesbeleid. Verder is investeren in de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers essentieel; via de scholing van een pedagogisch medewerker tot voorleescoördinator en de trainingen van pedagogisch medewerkers in het Interactief voorlezen. 

Voor de het aanbod BoekStart in de kinderopvang kunt u contact opnemen met Wanja Visser of Iris de Snaijer, 0229-285788

Wie doen er al mee?

  • Berend Botje
  • Het Herdertje
  • SKH
  • Smallsteps

Bibliotheek en pedagogisch medewerkers werken samen aan een inspirerende leesomgeving in de kinderopvang.

VVE-abonnement

Peuters zijn dol op prentenboeken. Maar de aanschaf is vaak duur en het budget beperkt. Wil je in de kinderopvang de peuters toch regelmatig verrassen met nieuwe boeken, peuterkoffers, meezing-cd's, versjes of films? Dan kun je een vve-abonnement nemen. Het aanbod van de bibliotheek is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en biedt veel mogelijkheden om prentenboeken op je instelling centraal te stellen en de verhalen tot leven te laten komen.

In het abonnement:

  • Per keer 20 materialen lenen voor een periode van 6 weken
  • Vakliteratuur lenen, zoals boeken over pedagogiek, knutselboeken en spelletjesboeken
  • Korting op onze workshops en overige diensten

De kosten zijn €55,50 per jaar inclusief BTW. Vraag het vve-abonnement aan in de bibliotheek of via dit aanvraagformulier 

Opzegvoorwaarden:

Het vve-abonnement wordt in principe aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd. Na het eerste jaar is er een opzegtermijn van een maand.