Algemene informatie

De Bibliotheek Hoorn is een officiële ANBI zonder winstoogmerk. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Bibliotheek Hoorn geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

Statutaire naam zoals bij KvK

 • Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn
 • KVK nummer: 41234240
 • RSIN nummer: 003007480 


Contactgegevens
Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn, centrale@bibliotheekhoorn.nl

Bestuurssamenstelling

 • De heer Henny van Haarlem, voorzitter
 • Mevrouw José Ursem-Kuilboer, secretaris
 • De heer Harm Jan van der Horst RB, penningmeester
 • Mevrouw Annabel Grooteman, bestuurslid
 • De heer Thierry Wever, bestuurslid
 • Paul Groot, directeur met volmacht.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Bibliotheek Hoorn heeft geen Raad van Toezicht. 

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel om in een geïntegreerd verband de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Hoorn, zonder daarbij onderscheid te maken wat betreft godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of maatschappelijke stand, te bevorderen. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. het oprichten en in stand houden van een bibliotheek in één centraal gebouw en voorts in zoveel filialen als dit door de omvang der gemeente nodig is;
 2. het verlenen van diensten aan de gebruikers, waarbij ten aanzien van het verstrekken van informatie zoveel mogelijk zal worden gestreefd naar een objectieve en loyale voorlichting;
 3. het aanwenden van alle andere wettige middelen.

Ons beleidsplan 2021-2024 (pdf)

Het jaarverslag 2020 (pdf)

De jaarrekening 2020 (pdf)

WNT verklaring 2020 (pdf)

ANBI Publicatie 2020 (pdf)

Beloningsbeleid
Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn valt onder de CAO openbare bibliotheken. Voor de bestuursleden is geen vacatieregeling getroffen. Er heeft een toetsing door de accountant plaatsgevonden conform de Wet Normering Topinkomens (WNT), waarmee is vastgesteld dat Bibliotheek Hoorn voldoet aan de eisen van de WNT.