ANBI gegevens Bibliotheek Hoorn

Hieronder vind je ANBI gegevens van de Stichting Openbare Bibliotheek Hoorn.

1) De officiële statutaire naam zoals bij KvK: 

 • Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn
 • KVK nummer: 41234240
 • RSIN nummer: 003007480

 
2) Contactgegevens:

 • Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn
 • centrale@bibliotheekhoorn.nl


3) Bestuurssamenstelling is als volgt:

 • De heer Henny van Haarlem, voorzitter
 • De heer Peter van der Wolf, penningmeester
 • Mevrouw José Ursem-Kuilboer, secretaris
 • Mevrouw Annabel Grooteman, bestuurslid
 • De heer Thierry Wever, bestuurslid

Paul Groot, directeur met volmacht.
Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Bibliotheek Hoorn heeft geen Raad van Toezicht.

 

4) Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel om in een geïntegreerd verband de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Hoorn, zonder daarbij onderscheid te maken wat betreft godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of maatschappelijke stand, te bevorderen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. het oprichten en in stand houden van een bibliotheek in één centraal gebouw en voorts in zoveel filialen als dit door de omvang der gemeente nodig is;
 2. het verlenen van diensten aan de gebruikers, waarbij ten aanzien van het verstrekken van informatie zoveel mogelijk zal worden gestreefd naar een objectieve en loyale voorlichting;
 3. het aanwenden van alle andere wettige middelen.

5) Ons meerjarenbeleidsplan 2016-2020: Strategische koers 2016 - 2020

6) Het jaarverslag over 2018

7) De jaarrekening 2018

8) Beloningsbeleid:
Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoorn valt onder de CAO openbare bibliotheken. Voor de bestuursleden is geen vacatieregeling getroffen. Er heeft een toetsing door de accountant plaatsgevonden conform de Wet Normering Topinkomens (WNT), waarmee is vastgesteld dat Bibliotheek Hoorn voldoet aan de eisen van de WNT. 

Mijn bibliotheek

Vind ons leuk op facebookVolg ons op twitterYoutube flickr